Usługi DDD w rolnictwie

Dla rolnictwa oferujemy usługi :

– gazowanie produktów mączno zbożowych mających na celu zwalczenie wołka zbożowego , trojszyka ulca , rozkruszka , omacnicy spichrzanki , mklika mącznego itd

– zwalczanie pleśniakowca lśniącego w kurnikach

– mycie kurników , obór , stajni i chlewni

– dezynfekcja – odkażanie kurników , obór, stajni i chlewni

– zwalczanie much w kurnikach , stajniach , oborach i chlewniach

– zwalczanie mysz i szczurów w kurnikach , stajniach , oborach i chlewniach

– zabezpieczanie przed owadami i gryzoniami w kurnikach , stajniach , oborach i chlewniach