Mycie i Dezynfekcja

Dezynfekcja – odkażanie – to działanie , które ma na celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników . Dezynfekcja niszczy formy wegetatywne mikroorganizmów, ale nie zawsze usuwa formy przetrwalnikowe. Dezynfekcja dotyczy przedmiotów i powierzchni użytkowych.

Skuteczność dezynfekcji zależą od trzech czynników:

 • drobnoustroju – gatunek, liczba, aktywność fizjologiczna,
 • środka dezynfekcyjnego – właściwości chemiczne i fizyczne, stężenie, czas działania,
 • środowiska – temperatura, wilgotność, pH, obecność materii organicznej, poziom kationów Ca2+ i Mn2+ itp.

Czynniki chemiczne używane do dezynfekcji:

 • aldehydy , np. formaldehyd, aldehyd glutarowy
 • czwartorzędowe sole amoniowe
 • alkohole, np. alkohol etylowy, alkohol izopropylowy
 • związki fenolowe
 • biguanidy, np. chlorheksydyna
 • związki metali ciężkich, np. srebra, miedzi, rtęci
 • związki halogenowe, np. jodyna, chloramina, jodofory
 • utleniacze – nadtlenki,
 • tenzydy, np. mydła
 • kwasy i zasady

Im dłuższy jest czas działania i im wyższe stężenie środka dezynfekcyjnego (z wyjątkami), tym większa część drobnoustrojów zostanie zniszczona. Ze względu na to, iż środki chemiczne zwykle nie działają w środowisku suchym, ważny jest również stopień ich wilgotności, co jest szczególnie istotne w dezynfekcji powietrza.

Augustów , Barczewo, Bartoszyce , Pisz , Działdowo, Ełk ,Giżycko , Gołdap , Węgorzewo , Iława , Kętrzyn , Mrągowo , Olsztyn , Łomża , Zambrów , Szczytno , Grajewo , Suwałki , Olecko , Ostróda , Nidzica , Mława , Ciechanów , Płońsk ,